BLOG: Het belang van kunst- en cultuuronderwijs

Al vaker heb ik genoemd dat ik als docent werkzaam ben op een school in Almere die zich profileert als kunst- en cultuurschool. Bij ons volgen de leerlingen de gebruikelijke vakken als talen, exacte vakken en zaakvakken, maar er is veel meer dan op andere scholen aandacht voor lessen in beeldende vormgeving, dans, drama en muziek. En dat betekent ook dat de leerlingen dat moeten laten zien en laten horen. De afgelopen weken heb ik dan ook kunnen genieten van twee avonden met optredens van onze getalenteerde tieners. Vorige week maandag was het muziekexamen voor de vierde klassen vmbo-TL en afgelopen dinsdag werd voor het eerst na de inmiddels welbekende beperkende maatregelen van de afgelopen twee jaar weer een open podium gehouden.

Die maandag werd er opgetreden door in totaal ongeveer twintig leerlingen, die allen minstens twee verschillende instrumenten moesten spelen. Er werd solo gezongen, er waren duetten en hele bands die enkele nummers ten gehore brachten. Dat alle leerlingen van docenten en jury een voldoende kregen moet ik uiteraard niet onvermeld laten, maar wat ik veel belangrijker en indrukwekkender vind is het simpele feit dat ze er stonden! De één meer ervaren en ogenschijnlijk op het gemak, de ander vol zenuwen, voor de volle zaal met ouders, vrienden en vriendinnen.

Afgelopen dinsdag gaf hetzelfde beeld. Hier ging het niet om een examen. Leerlingen hebben zich voor deze avond zelf vrijwillig gemeld om hun talent te tonen en verzorgden een twee uur durende show van zang, instrumentale hoogstandjes, dans en ballet. Er was ook zelfs een heuse DJ, die met gemak een gevulde nachtclub een paar uur in zijn eentje in beweging kan houden. Verder werd de presentatie, de regie en cameraregistratie ook door leerlingen verzorgd. Ook deze avond was bij meerdere leerlingen duidelijk sprake van zenuwen, maar het was een schitterende show waar we als school trots op zijn!

Het allerbelangrijkste bij dit alles is het feit dat tieners die zich in de kunst ontwikkelen iets meekrijgen dat ik zelfs oprecht waardevoller vind dan wat ze opsteken van de wiskundelessen die ik zelf verzorg: respect voor zichzelf en respect voor anderen. Deze tieners zijn sociaal, gedragen zich sneller volwassen, waarderen hun omgeving en kunnen goed plannen en omgaan met doelen stellen.

Levenslessen die je niet vanzelfsprekend leert bij het toepassen van de stelling van Pythagoras bij wiskunde of het bepalen van de zuurgraad van een oplossing bij scheikunde. Dat is precies de reden waarom ik graag op deze school wil werken en waarom ik het er zo enorm naar mijn zin heb.

Uiteraard moet het bij de andere vakken ook goed zitten. Verreweg de meeste leerlingen zullen immers later een functie vervullen in een bedrijf of bij een instantie waarbij de "gewone" vakken van belang zijn. Er wordt dus gestreefd naar een balans waarbij geleerd wordt, maar zeker ook persoonlijk wordt ontwikkeld. En bij dat laatste speelt kunst en cultuur een belangrijke rol.

We zien dat ook in onze muziek. Bij bluegrass festivals in Amerika wordt vaak een kids stage georganiseerd. Het podium is dan een uur voor de kinderen, van de allerkleinsten die nog nauwelijks een instrument kunnen vasthouden tot adolescenten die nog maar weinig onderdoen voor de grootsten in het genre. Daarmee ontwikkelen ze zich enorm op persoonlijk vlak. En daarom ben ik altijd zo geïnteresseerd wanneer er weer muziek uitkomt van de jongste generatie.

Jong geleerd is oud gedaan, luidt een bekend spreekwoord. Dat gaan we vanavond weer horen, wanneer Timen en Harro een mix presenteren van country, bluegrass, old time en van alles wat daar verder bij hoort. Prachtige artiesten die zelf meestal ook op zeer jonge leeftijd hun eerste instrument oppakten of in het kerkkoor de stembanden ontwikkelden. Een groot artiest ben je niet ineens op je dertigste of veertigste. Dat begint op school en vergt een jarenlange ontwikkeling en doorzettingsvermogen. Eigenschappen die je met kunst- en cultuuronderwijs ontwikkelt.

Ik zal blijven uitleggen waarom a-kwadraat plus b-kwadraat gelijk is aan c-kwadraat, maar ik blijf zeker ook genieten van al dat talent dat bij ons op school rondloopt!

Fijn weekend!

De BLOG is geschreven door Jos van der Lelie.

Zaterdag 9 april 2022

Volg onze reis over de rivieren op aarde van week tot week in River Country!


Countryland wordt gemaakt in de studio van
A1 Mediagroep in Nijkerk.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.