BLOG: Kunstenaarsmindset

Vorige week schreef ik over het belang van kunst- en cultuuronderwijs voor de ontwikkeling van kinderen. Ik kon toen nog niet weten dat ik daar vandaag een vervolg op zou schrijven. Gisteren hadden we op school een studiedag. Op deze Goede Vrijdag konden de leerlingen al genieten van een lang paasweekend, terwijl wij in verschillende meetings werkten aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Eén van die meetings werd geleid door auteur, componist en organisator van muziekevenementen Merlijn Twaalfhoven. In een boeiende en inspirerende presentatie maakte hij duidelijk hoe kunst een rol kan spelen bij de aanpak van onzekere situaties. Met een mooie conclusie: je moet niet wachten tot je een volledig uitgewerkt plan hebt voordat je gaat beginnen aan de uitvoering ervan. Dat is een belangrijke boodschap voor ons onderwijs en de werkwijze van onze leerlingen. Begin gewoon, maak fouten, leer ervan, speel in op wat er gebeurt en verbeter je aanpak. Dat leidt uiteindelijk onherroepelijk tot resultaat. Bij Countryland is dat al 25 jaar de manier van werken!

Als je aan een klus begint, of het nou gaat om het verzorgen van een les aan een klas, het aanpakken van de kloof tussen arm en rijk of het beginnen met een nieuw radioprogramma, er zijn altijd onzekerheden, zaken die je niet kan voorzien of die niet zijn in te schatten. Als je dan eerst een volledig uitgewerkt plan wil hebben dan zal je nooit aan die klus kunnen beginnen. Merlijn stelde in zijn lezing zeven vragen vast die een leidraad zijn om aan de slag te gaan. Zeven vragen die de basis vormen van wat Merlijn de kunstenaarsmindset noemt.

De basis van de kunstenaarsmindset.

De wijze waarop Timen ruim 25 jaar geleden met Countryland is begonnen en hoe ons programma in een kwart eeuw is gegroeid en ontwikkeld kan perfect worden beschreven aan de hand van deze zeven vragen. Dat Timen een countryprogramma wilde beginnen was duidelijk, maar van een volledig uitgewerkt plan hoe dat eruit moest zien was natuurlijk geen sprake. Wat was er onzeker? Om te beginnen Timen zelf, die in zijn eerste uitzending pas na meerdere nummers de schuif van de microfoon open durfde te doen om iets te zeggen. En dat bleef die eerste keer dan ook nog eens beperkt tot het melden wie hij was, waarop meteen het volgende nummer weer werd gestart. Onzeker was ook hoe het programma bij de luisteraars zou vallen. Het was een zaak van beginnen en maar zien wat er zou gebeuren.

De start van het programma in 1997 was ook gestoeld op de volgende drie vragen. Countryland is geboren uit omstandigheden (wat zie je?) die een gevoel teweeg brachten dat geuit moest worden. Timen was bekend met de lokale radio en kon zich een voorstelling maken hoe hij zijn droom kon vormgeven. Hiermee zijn alle zeven punten benoemd. Timen handelde dus toen al met een kunstenaarsmindset!

Merlijn Twaalfhoven beschrijft hoe hij kunst inzet bij zijn projecten om mensen bij elkaar te brengen. En dan praten we over mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Zijn concert op de daken van de gedeelde hoofdstad van Cyprus, de huiskamerbijeenkomsten in Jerusalem en zijn altvioolspel in een vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten zijn voorbeelden van projecten waarbij hij mensen verbindt en betrekt in de muziek op een zoektocht naar schoonheid en verwondering. Projecten die pas vorm krijgen op het moment van uitvoeren en waarbij onverwachte wendingen tot de mooiste en meest indrukwekkende momenten leiden. Zijn beschrijving van de onbedoelde twee minuten stilte tijdens het concert op Cyprus, waardoor de bevolking intens de geluiden van het gewone leven kon opnemen van de andere kant van de muur, leverde mij kippenvel op. De kracht van kunst, in dit geval de kracht van stilte!

 

Kunst speelt dus niet alleen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind, zoals ik vorige week beschreef. Het is ook een vreedzaam wapen in de strijd voor gelijkheid en verdraagzaamheid, een krachtig middel in de aanpak van biodiversiteit en milieuvraagstukken en een bindend ingrediënt bij de ontwikkeling van producten en het volbrengen van een leerproces. Het gaat daarbij dan steeds om die kunstenaarsmindset. "We zijn het maken van kunst steeds meer gaan uitbesteden aan professionals en lijken het vermogen te verliezen om zelf emoties, twijfels en dromen tastbaar te maken. Een groot gemis, juist in onzekere tijden", schrijft Twaalfhoven op zijn website. Hij nodigt je uit om de speelse en onderzoekende houding, de kunstenaarsmindset, in jezelf wakker te schudden.

Met Countryland helpen we daar natuurlijk graag een handje aan mee. Vanavond doen Timen en Ronald dat, met muziekkeuzes van Jaap. Beluister de muziek en de verhalen en laat je inspireren om zelf je gedachten de vrije loop te laten gaan. Ontdek de kunstenaarsmindset in jezelf. Ab doet daarbij een duit in het zakje met de volgende editie van River Country. Daarnaast maken we vanavond ook de laatste zes bands bekend die volgende maand op EWOB 2022 (ook een prachtig voorbeeld van toepassing van de kunstenaarsmindset!) hun opwachting zullen maken. Een uitzending dus om niet te missen!

Fijn paasweekend!

De BLOG is geschreven door Jos van der Lelie.

Zaterdag 16 april 2022

Volg onze reis over de rivieren op aarde van week tot week in River Country!


Countryland wordt gemaakt in de studio van
A1 Mediagroep in Nijkerk.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.