BLOG: Geloof

Ik geloof. Slechts 8 letters, slechts 2 kleine woorden. Maar voor mij wel heel belangrijk in mijn leven. Het is bepalend hoe ik leef, denk en doe. Onderdeel van mijn dagelijkse leven en de manier waarop ik overal tegenaan kijk dus. Gelukkig woon ik in een land waar ik dit… Continue reading

BLOG: Staalpraat

Tijdens onze uitzendingen van Countryland roep ik wel eens tegen mijn collega Countrylanders: ‘geen Countryland zonder Paul Franklin!’ En dan doel ik op de 66-jarige multi-instrumentalist Paul V. Franklin, geboren op 31 mei 1954 in Detroit. Deze Paul Franklin komt als bespeler van de pedal steel gitaar vrijwel wekelijks voorbij… Continue reading

BLOG: Perspectief

Op school leer je tijdens tekenles al veel over perspectief. De manier waarop je ergens tegenaan kijkt bepaalt voor een groot deel ook wat je nu precies ziet. Vooral de beroemde werken van kunstenaar Maurits Escher zijn daar een prachtig voorbeeld van. Verplaats je ogen een klein stukje op zijn… Continue reading

BLOG: Is muziek emotie?

Iedereen weet dat muziek en emotie samengaan, maar als je dit eens nuchter bekijkt is dat eigenlijk wel raar. Muziek is namelijk niets anders dan geluid en geluid is niets anders dan de interpretatie van je hersens van de trillingen van je trommelvliezen, die in beweging gebracht worden door de… Continue reading

BLOG: Samenwerken

Volgens het woordenboek betekent samenwerken “in onderling overleg werken”. Voor ons als team van Countryland is dat iets wat wij vanzelfsprekend vinden. Negen personen betekent negen meningen, negen voorkeuren en negen gedachtes, maar iedere keer weer blijkt dat als je elkaar respecteert, gewoon luistert naar inhoud en ieders inbreng even… Continue reading